Skip to Content

 

Офіційні правила Програми винагород

Терміни та умови

1. Вступ
Програму винагород Mastercard® (далі – «Програма винагород») просуває та виконує в Україні компанія «Мастеркард Юроп СА» («Mastercard Europe SA»), бельгійське приватне товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване Комерційним судом м. Нівель (Бельгія), за бельгійським номером підприємства RPR 0448038446, юридична адреса: 198/A, шосе де Тервюрен, 1410 м. Ватерлоо, Бельгія, за допомоги свого Представництва в Україні (код ЄДРПОУ 26600463), що розташоване за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52, оф. 404А, 01030, м. Київ, Україна (Mastercard). Фінансові установи, що випускають платіжні картки, не є виконавцями програми. Програма відокремлена від Угоди про Картку, якою оперує Ваша Фінансова Установа (визначення наведено нижче). Mastercard несе відповідальність тільки за Програму винагород.
Mastercard не бере участі в наданні кредитних, дебетових чи будь-яких інших фінансових послуг і відповідає тільки за Програму винагород. Mastercard не є фінансовою установою та не видає кредитні, дебетові, чекові чи платіжні картки будь-якого типу чи виду. Ваші відносини щодо Картки пов’язані з Вашою Фінансовою Установою, а не безпосередньо з Mastercard.
Із будь-якими питаннями чи проблемами щодо Вашої Картки або Рахунку власника Картки слід звертатися до Фінансової Установи, яка видала Вашу Картку, а не до Mastercard. Незважаючи на те, що Mastercard має відношення до Вашої Фінансової Установи, це відношення не стосується окремих власників карток (наприклад, в наслідок них не виникають прямі права чи обов‘язки окремих власників карток) чи платіжних карткових рахунків. Якщо іншого не вказано в цих Офіційних Правилах, жодне з положень будь-якої угоди між Вами та Вашою Фінансовою Установою не має жодного впливу на чи відношення до правил Програми винагород (далі – «Правила»).

2. Реєстрація та Участь
Вас буде зареєстровано для участі в Програмі винагород на підставі підтвердження від Вашої Фінансової Установи, що Ви є власником Картки, яка може взяти участь у цій Програмі винагород та Вашої згоди з цими Правилами. Ви матимете змогу заробляти Бали та обмінювати їх на Винагороди згідно з Правилами. Ми можемо припинити Вашу участь в Програмі та відмінити будь-які бали, які були накопичені Вами раніше, або призупинити накопичення Балів, якщо Ви підпадатимете під положення статті 14 «Строк і припинення Вашої участі» та статті 13 «Втрата права на Бали» цих Правил.
Ваша участь у Програмі винагород безкоштовна. На даний момент Mastercard не має наміру в майбутньому вводити будь-яку плату за участь (Вас буде своєчасно проінформовано, якщо з’явиться намір ввести таку плату). Ваша Фінансова Установа зберігатиме угоду(и), яку Ви уклали для участі в Програмі та зробить її доступною для Вас.

3. Визначення
У цих Правилах:
«Авторизований торговець» - торговець, який приймає платіжний інструмент Mastercard, у тому числі стосовно електронної комерції, особистих платежів та періодичних платежів. Торговець не є «Авторизованим торговцем» для транзакції, якщо транзакція не обробляється Глобальноqю Системою Mastercard з Розрахунків та Управляння («Mastercard Global Clearing and Management System»).
«Бали» - Бали, які Ви заробляєте та обмінюєте на Винагороди в межах Програми винагород. «Ви» (в усіх відмінках) – особа чи підприємство (по відношенню до Комерційних Карток), на чиє ім’я відкрито Рахунок.
«Благодійний внесок» - означає можливість обміну Балів на користь Благодійності, яка доступна Вам в разі активування такого функціоналу на Сайті Програми або у мобільному додатку, де Ви зможете обміняти Бали на внесок на користь Благодійності.
«Благодійність» - означає благодійний фонд, який відповідає вимогам законодавства.
«Ви», «ви» (в усіх відмінках) - ви, як фізична особа або підприємство (у випадках, якщо Програма стосується Вашої Корпоративної Картки), на чиє ім’я оформлено Картку.
«Винагороди від Mastercard» або «Винагороди» – продукція та послуги, внесені на момент обміну до каталогу Програми винагород, який знаходиться на Сайті Програми.
«Картка» – означає платіжну картку, випущену на території України Вашою Фінансовою Установою під брендом Mastercard® (наприклад, Debit® Mastercard, Mastercard® або Maestro®), і яка є підставою для Вашої реєстрації в Програмі винагород, як це зазначено у Реєстраційній формі.
«Каталог Винагород» – каталог, що містить перелік Винагород, доступних за Програмою, доступ до яких відбувається через Сайт Програми.
«Комерційна картка» - картка, що дозволяє Користувачу Картку здійснювати транзакції з рахунку комерційної установи, що використовується для корпоративних та бізнес цілей.
«Користувач картки» по відношенню до Програми для комерційних карток означає співпрацівника компанії, зареєстрованій у такій програмі, що користується Комерційною Карткою компанії.
«Ми», «ми» (в усіх відмінках) – Mastercard.
«Оплата балами» (Pay with Rewards™) означає опцію для Обміну Балів, доступну для Вас, якщо та коли її ввімкнено через Сайт Програми або мобільний застосунок Pay with Rewards, за допомогою якої Ви зможете обміняти Бали в режимі реального часу після здійснення будь-якої транзакції у Авторизованого торговця, за винятком будь-яких комісій, переказів балансу, покупок за допомогою чеків, страхових платежів, відсотків, штрафів за невиконання умов договору, інших оплат і витрат, дорожніх чеків, будь-яких азартних ігор (включаючи плату за можливість виграти приз), та за винятком будь-яких покупок із готівкового рахунку, включаючи отримання готівки через банкомати.
Ми можемо розширити вищезазначений перелік винятків з Залікових покупок, зроблених за допомогою певних типів карток або у певних торговців. Додавання Картки або торговця до переліку виключень не матиме впливу на Бали, які були обміняни Вами раніше (якщо тільки вони не були отримані шахрайським шляхом).
«Партнери Програми» – компанії, які надають можливість заробляти Додаткові Бали за Програмою винагород. Список Партнерів Програми можна знайти на Сайті Програми.
«Партнер з обміну Винагород» – компанія, яка надає можливість обмінювати Бали на Винагороди за Програмою винагород. ТОВ "Проспектс Україна" (код ЄДРПОУ 24940305), адреса: Україна, 03164, м.Київ, вул. Академіка Булаховського, 5Б, діє як Партнер з обміну Винагород за цією Програмою винагород.
«Письмове повідомлення»«письмова форма» – будь-яке письмове спілкування, включаючи його електронну форму.
«Правила» – ці правила Програми винагород.
«Програма» – Програма винагород Mastercard для України, програма лояльності на основі балів, що організовується Мастеркард на території України, що стосується Вашої Картки чи Комерційної Картки, в якій Ви зареєструвалися шляхом підписання Реєстраційної форми.
«Рахунок» – картковий рахунок на Ваше ім’я (або на ім‘я компанії у випадку з комерційними картками).
«Рекламні заходи» – будь-які комерційні рекламні заходи, включаючи, без обмежень, будь-який розіграш призів, лотерею, змагання, рекламну лотерею або іншу рекламну акцію, організовану Mastercard або на замовлення Mastercard, спрямовану на учасників Програми винагород.
«Реєстраційна форма» – реєстраційна форма на участь у Програмі.
«Сайт Програми» – інтернет-сайт Програми Винагород за адресою: rewards.mastercard.ua, що містить інформацію про Вашу участь у Програмі.
«Угода» – угода між Вами та Вашою Фінансовою Установою щодо видачі Вашої Картки.
«Фінансова Установа» – банк чи інша фінансова установа, засновану на території України, яка видає Вашу Картку.
«Центр Програми» – колл-центр, який ми підтримуємо, щоб відповідати на запити щодо Балів і Програми в цілому, а також щоб надавати контактну інформацію щодо обміну Ваших Балів на Винагороди. Ви можете звернутися до Центру Програми за номером телефону, вказаному на Сайті Програми або на сайті Вашого Емітента.

4. Залікові Покупки
Ви зароблятимете Бали на Залікових Покупках. «Залікові Покупки» – будь-які покупки за допомогою Картки, які Ви або додатковий користувач Картки, залежно від його/її реєстраційного статусу, а також від умов відповідних програм, визначених нами, робите згідно з Угодою – за винятком покупок, які пізніше повертаються або компенсуються, та окремих категорій покупок. Категорія покупки визначається за МСС (merchant category code, код категорії продавця). Ці коди надаються торговій точці її банком-еквайером. До виключень відносяться такі МСС: 6536, 6537, 6538, 4829, 6533, 6534, 6540, 6532, 6529, 6530 (Грошовий переказ); 6010, 6011 (Зняття готівки в банкоматах); 9311 (сплата податків та штрафів); 7995, 9754, 6211 (Гемблінг, беттінг, казино); 6050 (Банківські операції (покупка валюти, металів, цінних паперів тощо); 6051 (Фінансові небанківські операції (покупка валюти, металів, цінних паперів тощо); 6012 (Банківські операції (кредити, фінансові продукти, консалтинг). Ми можемо розширити вищезазначений перелік винятків з Залікових покупок, зроблених за допомогою певних типів карток або у певних торговців. Додавання Картки або торговця до переліку виключень не матиме впливу на Бали, які були зароблені Вами раніше (якщо тільки вони не були отримані шахрайським шляхом).

5. Накопичення Балів
(a) «Базові бали». Базові Бали нараховуються на основі Вашої транзакційної діяльності, що здійснюється зареєстрованою Карткою на Залікові Покупки. Кількість Балів, яку Ви можете заробити, залежить від суми Ваших Залікових Покупок. Ваша Фінансова Установа встановлює правила, за якими нараховуються бали, і надасть Вам цю інформацію.
(б) Час від часу Mastercard, Партнери Програми винагород або Ваша Фінансова Установа можуть пропонувати Вам бонусні Бали (далі – «Додаткові Бали»). Правила, що стосуються окремих пропозицій Додаткових Балів, Вам повідомлять під час таких пропозицій.

6. Об‘єднання у сім‘ї
В залежності від Вашого статусу Реєстрації, Ваш рахунок може мати підстави на користування послугами з об‘єднання у сім‘ї, що означатиме, що Бали, зароблені за допомогою Вашої Картки будуть об‘єднані з балами, заробленими іншою Зареєстрованою Карткою. Зауважте, що об‘єднання у сім‘ї є можливим лише для певних типів Карток в залежності від умов кожної окремої Програми шляхом, визначеним нами. Ви отримаєте інформацію про Ваші можливості об‘єднання у сім‘ї від Вашої Фінансової Установи. Для уникнення сумнівів, передача чи об‘єднання Балів для Рахунків у різних Фінансових Установах заборонена.

7. Строк дії Ваших Балів
Строк дії кожного Балу, який Ви заробили, закінчиться через 3 роки від тієї дати, коли Ви його заробили, без завчасного попередження. Це означає, що на четвертий рік усі Бали, які Ви заробили протягом першого року та не обміняли на Винагороди, будуть щомісяця автоматично анулюватися без завчасного попередження. Коли Ви обмінюватимете Ваші Бали на Винагороди, з Вашого балансу Балів будуть вираховуватися спочатку ті Бали, що були зароблені раніше.

8.Інформація про Бали
(a) Ви можете перевірити Ваш поточний баланс Балів на виписці з Рахунку (якщо Ваша Фінансова Установа надає таку виписку), на Сайті Програми або шляхом звернення до Центру Програми.
(б) Про всі розбіжності в кількості Балів необхідно повідомити Центр Програми протягом трьох місяців із дати тієї Залікової Покупки, щодо якої виявлена розбіжність. Якщо Фінансова Установа визнає неправильний підрахунок, ми внесемо відповідні зміни до Вашого балансу Балів. Якщо Ви не повідомите нас (за допомогою Центру Програми) впродовж цього часу, зміни до Вашого Рахунку не будуть внесені та жодне зі звернень на рахунок змін не буде взято до розгляду. Втім, будь ласка, зверніть увагу, що згідно з п. 4 «Залікові покупки» Бали можуть не нараховуватися за деякі покупки. Крім цього, будь ласка, зауважте, що обробка міжнародних операцій і нарахування Балів за такі операції може зайняти до п’яти тижнів від дати проведення операції. Для ясності, у випадку, коли валюта транзакції відрізняється від гривні, сума Залікової Покупки, на яку будуть нараховані бали, буде перерахована за курсом валют платіжної системи Мастеркард. 

9. Обмін Балів на Винагороди
(a) Ви можете обміняти свої Бали на Винагороди, якщо звернетеся до Центру Програми або через Сайт Програми. Ви зможете обміняти свої Бали на Винагороди тільки після того, як вони з’являться на Вашому балансі Балів.
(б) Бали не мають грошової вартості. Ви можете обміняти Ваші Бали на ті Винагороди від Mastercard, які наявні на момент обміну у Каталозі Винагород, або здійснивши транзакцію у Авторизованого торговця, використовуючи опцію Оплата балами. Також ви можете обміняти Бали на Благодійний внесок на користь Благодійності.
(в) Кількість Балів, необхідних для отримання Винагород від Mastercard, окремі Винагороди від Mastercard, на які можна обміняти Бали, а також усі умови обміну, терміни та способи доставки Винагород від Mastercard буде повідомлено через Центр Програми або через Сайт Програми.
(г) Ваш запит на обмін Балів на користь Благодійності означає запит на право отримання компенсації та перерахування суми цієї компенсації на обрану Вами Благодійність.
(ґ) Якщо внаслідок повернення або відміни Залікових Покупок, або внаслідок інших причин, Ви обміняєте більше Балів, ніж Вам доступно, кількість таких Балів підлягає поверненню, і ми вирахуємо цей борг із наступних зароблених Вами Балів. Якщо Ви не заробите достатньо Балів протягом наступних трьох місяців від моменту такого надлишкового обміну, Mastercard залишає за собою право вимагати сплати цієї суми боргу. (д) Після обміну на Винагороди Бали поверненню чи компенсації не підлягають, вони будуть вирахувані з Вашого балансу Балів, а такі вирахувані Бали не можуть бути повернуті на Ваш баланс Балів.

10. Винагороди Mastercard
(а) Винагороди Mastercard не підлягають обміну чи поверненню.
(б) Винагороди Mastercard можуть бути доставлені лише по території України. Отримавши Винагороду Mastercard Ви мусите відразу перевірити, що Винагорода Mastercard неушкоджена та відповідає замовленню. Ви маєте негайно повідомити працівника поштового відділення або кур‘єра про будь-які помітні ушкодження Вашої Винагороди Mastercard або у випадку, якщо Ваша Винагорода Mastercard не відповідає замовленню, і кур‘єр або працівник поштового відділення оформить протокол про ушкодження щодо пошкодженої Винагороди Mastercard.
(в) Ми залишаємо за собою право на внесення змін до Винагород Mastercard (таких як кількість Винагород Mastercard, доступних для обміну або тип наявних Винагород Mastercard) без повідомлення Вас про такі зміни.

11. Опція «Бали + Готівка»
(а) Якщо на момент здійснення обміну кількість Балів на Вашому рахунку є недостатньою для обміну на Винагороду Mastercard, яку Ви хочете обрати, Вам може бути надана пропозиція на сплату частини балів, яких Вам не вистачає, за допомогою запропонованої суми готівкою.
(б) Вас буде поінформовано про таку можливість у Каталозі Винагород.
(в) У цьому випадку, якщо опція «Бали + Готівка» доступна для Винагороди Mastercard, яку Ви бажаєте отримати, Ви вступатимете у прямі договірні відносини з продажу з Партнером з Обміну Винагород по відношенню до цієї частини Винагороди Mastercard. Такий продаж буде незалежним від будь-яких юридичних відносин між Вами та Mastercard, що виникають в наслідок Вашої участі у Програмі.
(г) Умови такого продажу, а також подробиці щодо продавця будуть повідомлені Вам Партнером з Обміну Винагород перед продажем. Вони також можуть бути перевірені на інтернет сайті Партнера з Обміну Винагород.

12. Втрата права на Бали
За певних обставин Ви можете втратити право заробляти або обмінювати Бали:
(а) Ми можемо анулювати будь-які Бали, які Ви заробили на Ваш Рахунок, та/або призупинити Ваше право заробляти або обмінювати наступні Бали, якщо:
- Ви не дотримуєтесь умов Вашої Угоди (включаючи те, що Ваше фінансове становище незадовільне згідно з умовами Вашої Угоди із Фінансовою Установою);
- ми підозрюємо шахрайство;
- пошта, яку ми надсилаємо Вам належним чином, повертається до нас; або
- Ви не дотримуєтесь будь-яких положень цих Правил.
Тривалість і умови призупинення будуть визначені нами, зважаючи на необхідні заходи захисту ефективного функціонування Програми винагород. Вас буде повідомлено про скасування Ваших Балів або блокування Вашого права на накопичення та/або списання Балів Вашою Фінансовою Установою, що вступить у силу відразу та без будь-яких інших формальностей взагалі.
(б) Якщо з будь-якої причини Ваш Рахунок закрито та/або Угоду припинено або з Вашого боку, або з боку Фінансової Установи, Ваша Фінансова Установа надішле Вам попередження про те, що Ви можете обміняти всі наявні Бали протягом 30 днів від дати такого попередження, після чого Ви не зможете більше обміняти на Винагороди жодних Балів із тих, що Ви заробили, і Вашу участь у Програмі винагород буде припинено.
(в) У випадку Вашої смерті, Бали не підлягають передачі, їх буде анульовано.

 

13. Строк і припинення Вашої участі
(а) Погоджуючись із цими Правилами Ви даєте згоду на те, що ми надаватимемо Вам послуги за Програмою винагород починаючи з моменту реєстрації. Отже, Ви погоджуєтеся з тим, що протягом 10 днів від дати реєстрації у Вас може не бути можливості скористатися особливим правом відмови (правом відкликання Вашої згоди) від (на) участі(-ть) в Програмі винагород, безкоштовно та без зазначення причин, шляхом надання відповідної письмової заяви, згідно з Цивільним Кодексом України або подібною нормою іншої застосовної юрисдикції.
(б) В будь-який час впродовж строку дії Програми, Ви матимете право припинити Вашу участь у Програмі, шляхом надсилання письмового повідомлення (включаючи за допомогою електронного листа) за 30 (тридцять) днів до такого припинення.
(в) В будь-який час впродовж строку дії Програми, ми матимемо право припинити Вашу участь у Програмі. У цьому випадку, Ваша фінансова Установа надішле Вам попереднє письмове повідомлення про припинення Вашої участі у Програмі (включаючи за допомогою електронного листа або SMS) за 30 (тридцять) днів до такого припинення; проте ми можемо припинити Вашу участь тільки з істотних причин, що будуть надані Вам для ознайомлення у повідомленні про припинення Вашої участі, надісланому Вашою Фінансовою Установою. Наступні випадки вважатимуться (без виключення) істотними причинами для припинення Вашої участі у Програмі:
- Ваш рахунок закрито;
- Ви не дотримуєтесь умов Вашої Угоди (включаючи те, що Ваше фінансове становище незадовільне згідно з умовами Вашої Угоди із Фінансовою Установою);
- ми підозрюємо шахрайство;
- Ви не дотримуєтеся цих Правил;
- у нас немає можливості зв‘язуватися з Вами у зв‘язку з наданням некоректної контактної інформації;
- Вашої смерті; або
- припинення угоди, укладеної поміж Mastercard та Вашою фінансовою Установою щодо цієї Програми.
У будь-якому випадку, кожне припинення участі буде розглянуто нами на індивідуальній основі. Вашу Участь у Програмі буде припинено на 30 (тридцятий) календарний день без виконання будь-якої іншої формальності та без втручання суду або третейського суду. Після закінчення цього терміну, погашення Балів стане неможливим, усі Бали, що залишаться на рахунку, буде скасовано на момент закінчення нижчезазначеного періоду.

14. Припинення Програми винагород
Ми залишаємо за собою право припинити Програму Винагород або будь-яку її частину в будь-який час шляхом надання попереднього письмового повідомлення за 30 днів до запланованої дати припинення. В такому повідомленні буде міститися дата, починаючи з якої у Вас більше не буде можливості заробляти Бали, а також період, протягом якого Бали будуть залишатися чинними. Після закінчення цього терміну, погашення Балів стане неможливим, усі Бали, що залишаться на рахунку, буде скасовано на момент закінчення нижчезазначеного періоду.

15. Рекламні заходи
Mastercard може проводити Рекламні заходи, які надаватимуть Вам можливість отримувати Додаткові Бали. Правила участі, кількість та умови отримання таких Додаткових Балів будуть описані в окремих положеннях про такі Рекламні заходи.

16. Зміни
(а) Mastercard може змінювати або оновлювати положення цих Правил у будь-який час без попереднього повідомлення. Повідомлення про зміни буде розміщено на Сайті Програми та надіслано на Вашу електронну адресу. Зміни набуватимуть чинності через 30 днів після їх надсилання на Вашу електронну адресу або публікації на Сайті Програми.
(б) Якщо протягом 14 (чотирнадцяти) днів від дати відправлення електронного листа чи публікації на Сайті Програми повідомлень про будь-які зміни Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме Вашу згоду зі зміненими Правилами. Відмова від прийняття змін означає припинення Вашої участі в Програмі винагород через 30 днів після отримання Вашої відмови Mastercard у письмовій формі.
(в) Зміна тих частин Програми винагород, які не перелічені в цих Правилах, наприклад, Партнерів Програми винагород, Партнерів із обміну Винагород, переліку Винагород від Mastercard, доступних для обміну, або кількості Балів, необхідних для отримання таких Винагород від Mastercard, може здійснюватися в будь-який час без повідомлення та не вважається зміною цих Правил.
(г) Ви погоджуєтесь з тим, що Mastercard може віддати свої права та обов‘язки, що виникають за цими Правилами, іншій особі. Для уникнення непорозумінь, вимоги за пунктами (а) та (б) цієї статті не поширюватимуться на таку передачу.

17. Партнери Програми винагород та Партнери з обміну Винагород
Ці Правила не є підставою для виникнення агентських або партнерських відносин, чи відносин спільного підприємства між нами та Партнерами Програми винагород або Партнерами з обміну Винагород. Ми не несемо відповідальності й не визнаємо жодних зобов’язань у зв’язку зі змінами порядку надання або припиненням надання Балів або інших переваг Партнерами Програми винагород. Mastercard не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду (спричинені навмисно чи внаслідок злочинної недбалості, чи взагалі з не пов’язаних із Програмою винагород причин), що виникли в результаті будь-якої взаємодії між Вами та Партнером Програми винагород або, тією мірою, якою це допустимо чинним законодавством, між Вами та Партнером із обміну Винагород. Ви визнаєте, що Mastercard не рекомендує й не ручається за Партнерів Програми винагород або Партнерів із обміну, або за їхні пропозиції.

18. Конфіденційність
Тією мірою, якою Ви виступаєте як приватна особа (на противагу компанії або діяльності як приватний підприємець), Mastercard збирає та обробляє Ваші персональні дані згідно з відповідними законами та положеннями щодо захисту персональних даних, а також згідно з Положенням про конфіденційність за Програмою винагород Mastercard, яке можна знайти за адресою: rewards.mastercard.ua/confidential/

19. Банківська таємниця
Погоджуючись із цими Правилами, Ви уповноважуєте Вашу Фінансову Установу для передачі нам (а також усім суб’єктам, що беруть участь у наданні послуг за Програмою винагород, зокрема Партнерам із обміну Винагород і компанії «Мастеркард Інтернешнл Інкорпорейтід» («Mastercard International Incorporated»)) Ваших даних, що охороняються за режимом банківської таємниці в межах визначення, що міститься в ст. 60 Закону України No. 2121-III «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, тією мірою, якою це необхідно для забезпечення Вашої успішної участі в Програмі винагород. Ви також уповноважуєте нас і всіх суб’єктів, що беруть участь у наданні послуг за Програмою винагород, та, зокрема, Партнерів із обміну Винагород, обробляти такі дані тією мірою, якою це необхідно для забезпечення Вашої успішної участі в Програмі винагород.

20. Відповідальність
Тією мірою, якою це дозволено чинним законодавством, погоджуючись із цими Правилами, Ви висловлюєте свою згоду з тим, що ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену Вам у процесі Вашої участі в Програмі винагород, окрім шкоди, що спричинена нами навмисно чи внаслідок злочинної недбалості. Ви погоджуєтеся, що тією мірою, якою це дозволено чинним законодавством, ми не даємо Вам гарантій на відсутність недоліків чи нестачу продукції, яка є Винагородами від Mastercard (така гарантія може бути надана виробником продукції). В жодний момент часу Mastercard не може вважатися законним власником чи постачальником Винагород. Із запитаннями про якість Винагород від Mastercard Ви можете звертатися до відповідного Партнера з обміну Винагород.

21. Скарги
З будь-яким скаргами Вам слід звертатися до нас. Надішліть листа за адресою: а/с «Mastercard Rewards Україна», м. Київ, 01001, або на e-mail: info@mastercard-contact.com У листі потрібно зазначити зміст Вашої скарги, ім’я та контактний номер телефону. Після отримання скарги ми зв’яжемося з Вами протягом 48 годин і запропонуємо шляхи вирішення Вашої скарги. Ми прикладатимемо всіх зусиль для вирішення змісту скарг протягом 28 днів від дати їх повідомлення. Також Ви можете звернутися за номером гарячої лінії Вашої Фінансової Установи.

22. Податки
У випадках, коли це вимагається чинним законодавством України, Партнер з обміну Винагород: (a) діє як податковий агент, що утримує, подає звітність та сплачує податки, що підлягають сплаті в Україні, у зв'язку з наданням Винагороди; та (б) сплачує податок на прибутки фізичних осіб, військовий збір і податок на додану вартість від вартості кожної Винагороди від Mastercard. Сплата будь-яких інших податків, пов’язаних з Вашою участю в Програмі Винагород, є Вашою особистою відповідальністю. У випадках, якщо Програма стосується Вашої Корпоративної Картки: (а) Користувач картки несе повну відповідальність за дотримання будь-яких податкових зобов'язань, відповідно до чинного законодавства України, пов’язаних з Вашою участю в Програмі; (б) Користувач картки підтверджує, що він буде використовувати Винагороди Mastercard відповідно до діючого законодавства України. Користувач картки забезпечує невідповідальність Mastercard та/або Партнера з обміну Винагород по відношенню до можливих претензій податкових органів, що Винагороди Mastercard були використані з порушенням нормативних актів України, і відшкодує Mastercard та/або Партнеру з обміну Винагород усі витрати, понесені у зв'язку з цим.

23. Передача прав
Погоджуючись з цими Правилами, ви погоджуєтесь з тим, що ми можемо передавати будь-якій іншій особі будь-які чи всі права та обов’язки за цими Правилами в будь-який час та з тим, що така передача прав чи обов‘язків не регулюватиметься пунктами (а) та (б) статті 16 «Зміни» цих Правил.

24. Зв’язок
Усі запити та повідомлення щодо застосування цих Правил слід надсилати нам у письмовій формі за поштовою адресою: а/с «Mastercard Rewards Україна», м. Київ, 01001, або на e-mail: info@mastercard-contact.com.

25. Автономність положень
У випадку якщо будь-яку частину або положення цих Правил буде визнано незаконними, недійсними або такими, що не підлягають виконанню, така частина або положення вважатимуться автономними від цих Правил і не впливатимуть на дійсність і можливість виконання всіх інших положень. Ці Правила скасовують будь-яку попередню угоду, твердження, гарантію чи тлумачення щодо Програми Винагород. Тією мірою, якою будь-що, що міститься або пов’язано з цією Програмою Винагород, суперечить або не відповідає цим Правилам, Правила матимуть переважну силу, якщо не вказано інше. Неспроможність Mastercard до виконання будь-якого з положень цих Правил не означатиме відмову від таких положень або від права на виконання таких положень.

26. Юрисдикція
Ці Правила та інші умови Вашої участі в Програмі Винагород регулюються законодавством України. Тією мірою, якою це дозволено чинним законодавством, усі спори, що виникають із Вашої участі в Програмі Винагород, знаходяться під виключною юрисдикцією судів столиці України – м. Київ, крім тих випадків, коли Ви виступаєте як споживач.